Декрет на честь Діофанта

Напис на честь імператора Зенона

Присяга громадян Херсонеса

Декрет на честь історика Сіріска

Постамент статуї Агасікла

Проксенія звертається до посла Мітрідата Євпатора

Декрет на честь послів Гераклеї

Постамент статуї Арістона

Договір з царем Фарнаком І

Список переможців у змаганнях

Напис про збір податків

Фрагмент декрету про фортецю Напіт

Напис про спорудження воріт

Присвята богині Немесиді

Напис про звільнення Калос Лімена

Декрет на честь імператора Марка Аврелія

Декрет на честь Гая Сатіра

Проксенія звертається до синопейця

Віршована епітафія на стелі Ксанфа

Напис на стелі лікаря

Віршована епітафія Ойнанфи

Стислі епітафії

 
Декрет на честь імператора Марка Аврелія

Російський переклад з древньогрецької та коментар В.П. Яйленко

       Мармурова плита з текстом декрету на честь імператора Марка Аврелія, прокурора провінції Нижня Мезія Тіта Аврелія Аполлоніда та його дружини Аврелії Пауліни. Знайдена у 1990 р. на території римської цитаделі - уламки плити з написом служили вимосткою підлоги лазні середніх віків.

Текст напису:

       «(оскільки) - перебування у нас - на щасливу долю, вшанувати його всім складом народних зборів, для того зібратися першим громадянам, демосу та решті населення. Голосно прохати його (Аполлоніда) - цілковито радісним закликом і гуртом урочисто проголосити громадянином, булевтом та проєдром; і всяким іншим (прийнятим) у нас ушануванням по заслугам відплатити у відповідь за благодіяння, як і належить. По тому ухвалено радою та народом. Перш за все, славити імператора за те, що прислав такого прокуратора - спасителя прекрасного краю, опору провінції; а також чудово славити цього (імператора), так засвідчивши, (що) на благо нашого міста він прислав такого вождя миру у нас. Потім і самого Т(іта) Аврелія Кальпурніана Аполлоніда прославити і віддати всяку шану - щоб і зображення поставити і статуї, і щоб бути на майбутні часи повідомленню через глашатая про - до нас прихильності. Пред'явити йому проксенії, громадянські права, (право) запливати і відпливати в мирний час і воєнний, недоторкано (і) без заключення договору - самому, нащадкам та його майну. І бути йому булевтом, голосувати разом із проєдрами споконвічних херсонеситів, приймати участь у всіх тих справах у місті, в яких приймають участь і перші громадяни Херсонеса. Дану постанову викарбувати на білокамінній стелі і поставити на найвиднішому місці міста. Ця постанова радою (і) народом у 198 році царювання Діви, при жреці Ульпії Вакхію, у перший день місяця Євклея (березень), при секретарі ради Т. Фл. Аттіані. Скріпили печаткою в першому (ряду): богиня цариця Діва, Ульпій Вакхій, жрець, Темист, син Стратона, перший архонт, Арістон, син Теагена, Аполлонід, син Гієрона, Стратокл, син Стратофіла, Пісон, син Гая, Келеріан, син Стратофіла, Філомуз, син Філомуза, Хрест, син Папія, Кіреній, син Лісимаха, Антипатр, син Антипатра, Аттін, син Патра, Валерий Пріман, Т. Фл. Арістон, нащадок Понтіка, Аполлоній, син Аполлонія, Арестіон, син Теагена. Другий (ряд): Фл. Насон, другий архонт, Демотел, син Демотела, Аттін, син Євридама. Третій (ряд): Блій Пісон, третій архонт, Аттін, син Арістона, перший продік, Євридам, син Діогена. Флавій Парфенокл номофілак підписав і секретарь ради.

[ ... ]

       - народу будучи зібрано(споряджено) - у нас - як і належить. Тому ухвалено радою і народом прославити за все це Аврелію Пауліну, дружину благодійника міста Т. Аврелія Кальпурніана Аполлоніда, увінчати (її) золотим вінком від ради та народних зборів, і оголосити на заключних загальних святкуваннях подяку від народу. Надати їй проксенії, громадянські права, (право) запливати і випливати в мирний час і воєнний, недоторкано і без заключення договору - їй самій та її майну, участь у всьому тому, що херсонеситам належить. Цю постанову викарбувати на білокамінній стелі і поставити її на найвиднішому місці міста. Ухвалено радою, народом у 198 році царювання Діви, при жреці Ульпії Вакхію, в перший день місяця Євклея (березень), при секретарі ради Т. Фл. Аттіні».

Коментар:

[на стадії розробки]

Архонти - виборні члени міського управління на чолі з першим архонтом.

Номофілаки (стражі законів) - посадові особи, в обов'язки яких входило збереження державних документів (законів), нагляд за проведенням народних зборів та засідань ради.

Продік - посада юридичного характеру, можливо, - третейський суддя.


[Історія] [Експозиції] [Колекції] [Екскурсії]

[Iсторiя]  [Розкопки]  [Музей]  [Заповiдник]  [Городище]  [Хора]  [Околицi]  [Сервiсний вiддiл]
[Вiртуальна карта]  [Наша галерея]  [Додати фото]  [Рос]  [Eng]
© Проект «Мегаріка», 2016

info@chersonesos.org
Всі права захищені